Educational Staff

Chinese Language Class        

  1. Ms Huang Xiaoye  
  2. Ms Wang Yu  

Arabic Language Class                

  1. Abdelaziz Mohamed 

Turkish Language Class         

  1. Marina Papageorgiou
  2. Lemonia Papagiannarou