Educational Staff

Chinese Language Class        

  1. Ms Huang Xiaoye  
  2. Ms Wang Yu  

Arabic Language Class                

  1. Suhad Nierat
  2. Abdelaziz Mohamed

Turkish Language Class         

  1. Marina Papageorgiou
  2. Lemonia Papagiannarou