Υπαγωγή - Οργάνωση

Το ΔΙΓΕΔ είναι Στρατιωτική Σχολή, που παρέχει εκπαίδευση στις ξένες γλώσσες. Είναι ισότιμη με Συγκρότημα του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), υπάγεται με σχέση πλήρους διοίκησης στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ Κλάδο και για θέματα διοικητικής μέριμνας υποστηρίζεται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ).

Για θέματα τάξης, πειθαρχίας και ασφαλείας υπάγεται στον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς (ΑΔΦ).

Tα θέματα εσωτερικής υπηρεσίας, διέπονται από τις διατάξεις του Στρατιωτικού Κανονισμού 20-2 του ΣΞ.

Η Διοίκηση του ΔΙΓΕΔ απεικονίζεται ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 • Υπασπιστήριο

 • Υποδιοικητής

 • Γραμματεία – Γραφείο Προσωπικού

 • Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας

 • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 • Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

 • Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής

 • Διεύθυνση Σπουδών

 • Τμήμα Εκμάθησης Ελληνικών

 • Τμήμα Πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών

 • Τμήματα Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών

 • Τμήμα Τούρκικης Γλώσσας

 • Τμήμα Κινέζικης Γλώσσας

 • Τμήμα Αραβικής Γλώσσας

 • Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας

 • Τμήμα Εβραϊκής Γλώσσας

 • Τμήμα Βαλκανικών Γλωσσών

 • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας