Βιογραφικό Υποδιοικητή ΔΙΓΕΔ του Αντισμήναρχου (ΜΗ) Κωνσταντίνου Πυλούδη

Βιογραφικό Υποδιοικητή ΔΙΓΕΔ

Αντισμήναρχος (ΜΗ) Κωνσταντίνος Πυλούδης

Ο Αντισμήναρχος (ΜΗ) Κωνσταντίνος Πυλούδης είναι ο Υποδιοικητής του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων.

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1990 και ονομάσθηκε Ανθυποσμηναγός το 1994.

Είναι έγγαμος και έχει τρία τέκνα.

Εκπαίδευση

Είναι απόφοιτος :

 • του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους
 • της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΑ (ΣΔΙΕΠ)-2009
 • της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)-2016

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών Τίτλων (Msc):

 • Systems - Engineering με εξειδίκευση στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο από το Naval Postgraduate School, US/CA.
 • Electrical Engineering, από το Naval Postgraduate School, US/CA.

Είναι κάτοχος πτυχίου:

Proficiency (Γ2) στην Αγγλική Γλώσσα.

Είναι κάτοχος πιστοποιήσεων (Certifications):

 • Certification  από το  Defense Institute of Security Cooperation Studies  για επιτυχή ολοκλήρωση του  Security Cooperation Management International Finance and Logistic Course.
 • Certification από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Athens University of Economics and Business) για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος με τίτλο «Στρατηγική και πρακτική των Διαπραγματεύσεων».
 • Certification από το  Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and  Defense College)  (ESDC), για  επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Κατεύθυνσης, Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και  Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Common Security Defense Policy (CSDP)).

  Τοποθετήσεις

  • Σεπτέμβριος 2020: Υποδιοικητής του ΔΙΓΕΔ.
  • Σεπτέμβριος 2018 – Σεπτέμβριος 2020: Υποδιοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνίων – Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ)
  • Ιούλιος 2016 – Σεπτέμβριος 2018: Επιτελής στο τμήμα  Εξοπλισμών Πολεμικής Αεροπορίας της Δνσης Άμυνας Προγραμμάτων και Κυρίων Συμβάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) του ΥΠΕΘΑ.
  • Οκτώβριος 2013 – Αύγουστος 2015: Διευθυντής  Παραγωγής του Εργοστασίου Τηλεπικοινωνίων και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ).
  • Σεπτέμβριος 2015 – Οκτώβριος 2015: Διευθυντής  Μελετών του Εργοστασίου Τηλεπικοινωνίων και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ).
  • Σεπτέμβριος 2006 – Σεπτέμβριος 2013: Επιτελής της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών  του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Γ4).
  • Σεπτέμβριος 2004 – Σεπτέμβριος 2006: Σπουδαστής στο Naval Postgraduate School, US/CA.
  • Αύγουστος 2001 – Σεπτέμβριος 2004: Αξιωματικός Τυποποίησης - Αξιολόγησης στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνίων – Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ)
  • Ιούνιος 1999 - Αύγουστος 2001: Προϊστάμενος Γραφείου Επιθεώρησης στην 110ΠΜ/346 ΜΠΚ  F-16Blk 30.
  • Ιούνιος 1997 - Ιούνιος 1999: Προϊστάμενος Συνεργείων Attack Avionics – Communication Navigation-ASPIS στην 110ΠΜ/346 ΜΠΚ  F-16Blk 30.
  • Ιούνιος 1996 - Ιούνιος 1997: Επιθεωρητής Συνεργείου DLM στην 111ΠΜ/ΜΣΒ.
  • Δεκέμβριος 1994 – Ιούνιος 1996: Προϊστάμενος Συνεργείων Attack Avionics – Communication Navigation στην 111ΠΜ/346 ΜΠΚ  F-16Blk 30.

   

  Προαγωγές

  • Ανθυποσμηναγός: 18/07/1994
  • Υποσμηναγός: 31/07/1997
  • Σμηναγός: 23/10/2001
  • Επισμηναγός: 22/05/2009
  • Αντισμήναρχος: 22/05/2015

  Μετάλλια – Παράσημα

  • Χρυσός Σταυρός του Ταγματος της Τιμής
  • Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
  • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως
  • Διαμνημόνευση Υπηρεσίας σε Επιτελείο Β΄ Τάξεως
  • Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ Τάξεως
  • Έπαινος από Α/ΓΕΑ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Master of Science in Electrical Engineering» από το Πανεπιστήμιο «Naval Postgraduate School» των ΗΠΑ, παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων του.