Βιογραφικό Υδκτη

Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Παναγιώτου ΠΝ

Προσωπικές Πληροφορίες:

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα, είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη

Παρούσα Θέση:

Υπηρετεί από τον Ιούλιο του 2017 ως Υποδιοικητής στο ΔΙΓΕΔ. Κατέχει τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου από τον Απρίλιο του 2014, με πιθανή ημερομηνία προαγωγής σε Πλοίαρχο τον Απρίλιο του 2020.

Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο:

Κατατάχθηκε το 1989 στη ΣΝΔ και αποφοίτησε το 1993 ως Σημαιοφόρος Μάχιμος. Το 2002 αποφοίτησε από τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (ΣΔΙΕΠΝ), το 2015 αποφοίτησε από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και το 2017 αποφοίτησε από τη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ (NADEFCOL).

Στρατιωτική Εκπαίδευση:

Επιπλέον, έχει φοιτήσει, στο Σχολείο Βοηθών Διευθυντών Επιστασιών Πολεμικών Πλοίων (ΣΒΔΕΠ) το 1993, στο Σχολείο Διευθυντών Επιστασιών Πολεμικών Πλοίων (ΣΔΕΠ) το 1996, στο Σχολείο Εξειδίκευσης Οπλικών Συστημάτων ΤΠΚτο 1997, στο ΣχολείοΠολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) της Ελληνικής Αστυνομίας το 2012 και στο Διεθνές Σχολείο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης (ΔΙΣΕΣ) στις εγκαταστάσεις της ΑΔΙΣΠΟ.

Λοιπή Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση:

Έχει φοιτήσει στην 1η εκπαιδευτική σειρά του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης ΙΔΕ/ΓΕΕΘΑ, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013 και έχει παρακολουθήσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια»του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015.

Επαγγελματική Εξέλιξη:

  • Θαλάσσια Υπηρεσία

Μετά την αποφοίτηση από τη ΣΝΔ, τοποθετήθηκε στο Α/Τ ΝΕΑΡΧΟΣ στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Ναυτιλίας (1993–1994)

Κατόπιν τοποθετήθηκεστοΤΠΚΤΡΟΥΠΑΚΗΣ, όπου διετέλεσε Διευθυντής Ναυτιλίας και Επικοινωνιών (1994 –1995), ξεκινώντας τη σταδιοδρομία του στα Ταχέα Σκάφη. ΤοποθετήθηκεστοΤΠΚΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ (1997 – 2000), όπου του ανατέθηκαν καθήκοντα Διευθυντή Οπλισμού, Επιχειρήσεων και Η/Ν

Τοποθετήθηκε ως Ύπαρχος στην Τ/Α ΤΥΦΩΝ (1995 – 1996) και στο ΤΠΚ ΣΑΚΙΠΗΣ (2001 – 2004) και διατέλεσεΚυβερνήτηςστηνπρώην Τ/Α (νυνΠΠ) ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (2000 – 2001), στην Τ/ΑΛΑΙΛΑΨ (2004) και στοΤΠΚ ΣΤΑΡΑΚΗΣ (2010 – 2011)

  • Επιτελική Εμπειρία

Διατέλεσε Διευθυντής Προσωπικού της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών (2004 – 2005) και Υποδιοικητής και Διοικητής της Βάσης Ταχέων Σκαφών (2005 – 2006)

Τοποθετήθηκε ως Τμηματάρχης και Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΝ (2006 – 2008). Ήταν υπεύθυνος υποδοχής της Στρατιωτικής ηγεσίας ξένων χωρών κατά τη διοργάνωση της MARCOMETαπό την Ελλάδα το 2004 και συμμετείχε στη διοργάνωση της Ναυτικής Εβδομάδας το 2008, λαμβάνοντας ευαρέσκεια από τον τότε Α/ΓΕΝ.

Τοποθετήθηκε ως επιτελής στο τμήμα Παρακολούθησης Κυρίων Συμβάσεων και στο τμήμα Συμβάσεων ΑΩ του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ (2008– 2010).

Διατέλεσε ΤμηματάρχηςστηΔιεύθυνσηΓ2Σχεδιασμού και Πολιτικής Διοικητικής Μέριμνας του ΓΕΝ επί θεμάτων ΠΑΜ/ΠΣΕΑ, Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (2011 –2014), συντάσσοντας το Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ/ΓΕΝ». Ταυτόχρονα ήταν διττά τοποθετημένος και στη Γενική Επιθεώρηση του ΠΝ (ΓΕΠΝ)

Διατέλεσε Υποδιοικητής στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού(2015 – 2017)

Διεθνής Εμπειρία:

Συμμετείχε ως Αξιωματικός σύνδεσμος μεταξύ Ελληνικού και Βουλγαρικού ΠΝ στην PfPάσκηση «SEABREEZE 2003»

Συμμετείχε ως κυβερνήτης του ΤΠΚ ΣΤΑΡΑΚΗΣ στην Ειρηνευτική Επιχείρηση«UNIFIL»υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. στον Λίβανο

Συμμετείχε ως επιτελήςστοNATORDC-GRκατά τη διάρκεια εκπαίδευσης προ αξιολόγησης στηνάσκηση «GORDIANBONUS 2014» και επίσης στην αξιολόγηση τουNRDC-GR στην άσκηση «GORDIANKNOT 2015»

Ξένες Γλώσσες:

Έχει λάβει πιστοποίηση στην Αγγλική κατά STANAG 6001 (SLP 3333) από το ΣΕΚΓ και πτυχίο TOEIC815 που αντιστοιχεί σε γλωσσομάθεια επιπέδου «Γ1». Έχει λάβει πτυχίο Γερμανικής γλώσσας επιπέδου «Β1», ZDaF (ZertifikatDeutchalsFremdspräche). Έχει φοιτήσει 6 χρόνια συνολικά στο Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών NΑ Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.), στο τμήμα Τουρκικής γλώσσας και στο τμήμα Αλβανικής γλώσσας

Αθλητικά Ενδιαφέροντα:

ΠολεμικέςΤέχνες (KARATEDOSHOTOKAN) – 1ο DAN-ΜαύρηΖώνη

Παλαίμαχος Παίχτης Πετοσφαίρισης