Βιογραφικό Σημείωμα Δκτή ΔΙΓΕΔ του Σχη (ΑΣ) Δημήτριου Μαθιουδάκη

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δημήτριος Μαθιουδάκης

 

 Λεωφόρος  Αιγαίου Πελάγους και Λασιθίου, Διώνη, Πικέρμι, 19005, Αττική

2106035709    6943528240   

dimitrismagda@hotmail.com , dimmath@yahoo.com

-

Φύλο Άρρεν | Ημερομηνία γέννησης 10/Μαρ/1968 | Εθνικότητα Ελληνική

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Χρονική Περίοδος

Συνολική Αποτίμηση

-Από 19 Απρ 19  έως σήμερα

 

-Από 1 Αυγ 17 έως 15 Απρ 19

 

 

 

 

-Από 20 Ιουν 15 έως 31 Ιουλ 17

 

 

 

-Από 16 Ιουν 14 έως 19 Ιουν 15

 

 

 

-Από 7 Αυγ 10 έως 15 Ιουν 14

 

Ανάλυση / Παράθεση Κύριων Σημείων

30 χρόνια ως μόνιμος Αξκός. Διάγω τον 6ο χρόνο  ως Συνταγματάρχης.

-Διοικητής στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας.

-Τμηματάρχης Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δόγματος και Εκπαίδευσης του ΓΕΣ.  (Σπουδαστές ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, Εκπαίδευση στελεχών σε Προγράμματα  ΠΠΣ, ΠΜΣ, Διδακτορικά, Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων Εσωτερικού Εξωτερικού, Επιμορφώσεις στελεχών, Εκπαίδευση στις Ξένες Γλώσσες κ.λ.π.) Πέραν αυτών, σχεδίασα πρωτοτύπως μηχανισμό αντιμετώπισης αναπάντεχων καταστάσεων (‘’τριβή’’ κατά Κλαούζεβιτς) για εφαρμογή στην ειρήνη σε περίοδο κρίσεων ή πολέμου.

Εκπαιδευτής στη Σχολή Εθνικής Αμύνης όπου σχεδίασα και υλοποίησα το 1ο Διεθνές Τμήμα Σπουδών ενώ σχεδίασα και ανέπτυξα μηχανισμό στρατηγικής σχεδίασης για την αντιμετώπιση κρίσεων, εφαρμόζοντας παράλληλα το μηχανισμό σε 4 ασκήσεις διαχείρισης κρίσεων εστιάζοντας και στην επικοινωνιακή στρατηγική με άριστα αποτελέσματα.

-Σπούδασα  στο National Defense University (Washington D.C.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Αμυντική Σχεδίαση (εκπαίδευση ισότιμη με την Σχολή Εθνικής Αμύνης). Επιλέχθηκα ως ο καλύτερος αλλοδαπός σπουδαστής μεταξύ 60 ξένων φοιτούντων στελεχών στο Πανεπιστήμιο.

-Τμηματάρχης και  Διευθυντής στη Διεύθυνση Αεροπορικών Επιχειρήσεων Στρατού στο ΝΑΤΟ Deployable Corps (Θεσσαλονίκη)  σχεδιάζοντας πέραν των άλλων και θέτοντας σε ετοιμότητα αποστολής τις ανάλογες δυνάμεις αεροπορίας στρατού κατά την αποστολή ΝATO Response Force 2012.

-Κατά το παρελθόν υπηρέτησα σε θέσεις Διοικήσεως και Επιτελικές συντονίζοντας ανάλογα το παραγόμενο έργο.

Επιχείρηση ή κλάδος Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Χρονική Περίοδος

 

Τίτλος / Πιστοποιητικό / Δίπλωμα

-Από 16 Ιουν 14 έως 19 Ιουν 15

 

 

-2006-2007

 

-1998-2002

 

-1985-1989

▪  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Αμυντική Σχεδίαση στο National Defense University (Washington D.C.) από 2014-2015 με 9,57/10 ‘’Άριστα’’ (Αριθμός Πράξης 20-3700 της 29 Ιουλ 2015 της Πράξης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ).

▪  Centre Diplomatique et Strategique (CEDS) ολοκλήρωση  σπουδών με λήψη διπλώματος ‘’Diplôme de fin de cycle’’  No 37/08 Athènes.

▪  Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, (αποφοίτηση στις 14/Σεπ/2002 με βαθμό 8, 38/10).

▪  Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 1989, με βαθμό 15,44/20

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

(Πρακτικά   περιοδικά)

Χρονική Περίοδος

 

-2011-2012

Άρθρα

 

-2 άρθρα στρατιωτικού περιεχομένου σε έκδοση περιοδικού του ΝΑΤΟ Rapid Deployable Corps/Thessaloniki .

 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μητρική γλώσσα

Ελληνική

 

 

Λοιπές γλώσσες

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΦΗ

Προφορική

Γραπτή (ανάγνωση)

Επικοινωνία

Προφορική έκφραση

Αγγλικά

C2

C2

C2

C2

C2

Γαλλικά

B2

B2

B2

B2

B2

 

Απόκτηση  proficiency  Michigan το 1998 και μεταπτυχιακές σπουδές με φυσική παρουσία στην Αμερική το 2014-2015

Απόκτηση Β2 από το Γαλλικό Ινστιτούτο το Μαϊ 2014.

 

Επίπεδα: Α1/2: Βασικός χρήστης - Β1/2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1/2: Έμπειρος χρήστης

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Οργανωτικές / διαχειριστικές δεξιότητες

▪  Ικανότητα συντονισμού και οργάνωσης ομάδων.

▪  Ικανότητα Διοίκησης κλιμακίων μέχρι και Τάγματος (500 στελέχη)

▪  Ικανότητα συντονισμού και διεύθυνση έως Τμήματος Γενικού Επιτελείου  (15 επιτελείς)

▪  Ικανότητα διεθνούς προβολής της Χώρας μέσα από εκπροσώπηση του Στρατού Ξηράς σε Διεθνείς Δράσεις.

▪  Αναλυτική προσέγγιση καινοτόμων ιδεών με σκοπό τη σχεδίαση την αποτύπωση και την υλοποίηση τους, με έμφαση στην  εκπαίδευση και στην αύξηση των ποιοτικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Επαγγελματικές δεξιότητες

Ικανότητα του διοικείν και διοικείσθαι κατά την αρχή του άρχειν και άρχεσθαι..

Ενσταλαγμένες αρχές στρατιωτικού βίου.

Έμφαση στην πολιτική και αμυντική σχεδίαση, στη στρατηγική σκέψη και στρατηγικό σχεδιασμό και στη σχεδίαση και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Υλοποίηση καινοτόμων ιδεών όπως ο σχεδιασμός πρωτότυπου μηχανισμού αντιμετώπισης αναπάντεχων καταστάσεων, η νέα εκπαιδευτική αξιολόγηση, η αναβάθμιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του ΓΕΣ. Χειριστής Ε/Π και αεροσκαφών με περίπου 1.800 ώρες πτήσης.

 

 

 

 

 

Δεξιότητες πληροφορικής

 

 

 

Καλός χειρισμός των εργαλείων Microsoft Office™ (χωρίς πιστοποιητικό)

 

 

Λοιπές δεξιότητες

 

Κοινωνικότητα  (οικογενειάρχης με 7 παιδιά), ακρόαση κλασσικής μουσικής, μελέτη βιβλίων ιστορίας

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία

Συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικούς φορείς

Εθελοντική δραστηριότητα

 

-.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία

Συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικούς φορείς

Εθελοντική δραστηριότητα

 

- Επιλέχθηκα ως ο καλύτερος αλλοδαπός σπουδαστής μεταξύ 60 ξένων φοιτούντων στελεχών στο Πανεπιστήμιο National Defense University (Washington D.C.) όπου φοίτησα για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Αμυντική Σχεδίαση από το 2014-2015

Κατά την υπηρέτηση μου στη ΣΕΘΑ (2015-2017) συντόνισα το εκπαιδευτικό έργο  με καθηγητές του Παντείου και του  Παν. Πελοποννήσου.

 

Εφόσον απαιτηθεί μπορεί αν δοθούν τα παρακάτω παραστατικά:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

-        (α/α 1)          Φ/Α ταυτότητας

-        (α/α 2-11)   Πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες, Παντείου, ΣΣΕ. National Defense University

-       (α/α 12-14)  Πτυχία Αγγλικών Γαλλικών

-       (α/α 15-17)  3 συστατικές επιστολές προσωπικού National Defense University , Dr Tretler (Dean of Faculty), Ambassador Nesbit (NDU Senior Vice President), Colonel Troy (Chair of Department of Strategy and Policy)\

-       (α/α 18)         1 επιστολή σύνοψης επίδοσης από τον Δντη Γραφείου Υποδοχής Αλλοδαπών Σπουδαστών κ. John Charlton. 

-       (α/α 19)        Συγχαρητήρια από το Διοικητή της ΣΕΘΑ για τη δημιουργία του  μηχανισμού στρατηγικής σχεδίασης

 

▪   

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο entypo_biografikoy_europass_mathioydakis.docx866.11 KB