Βιογραφικό Σημείωμα Δκτή ΔΙΓΕΔ του Πχου Ιωάννη Παναγιώτου ΠΝ

Βιογραφικό Διοικητή ΔΙΓΕΔ

Πλοίαρχος Ιωάννης Θεμιστοκλή Παναγιώτου ΠΝ

Ο Πλοίαρχος Ιωάννης Παναγιώτου ΠΝ είναι ο Διοικητής του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων από τον Ιούλιο του 2020.

Εκπαίδευση

Γεννήθηκε στη Αθήνα το 1972. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1989 και ονομάστηκε Σημαιοφόρος το 1993.

Είναι απόφοιτος :

 • του Σχολείου Βοηθών Διευθυντών Επιστασιών Πολεμικών Πλοίων (ΣΒΔΕΠ) - 1993
 • του Σχολείου Διευθυντών Επιστασιών Πολεμικών Πλοίων (ΣΔΕΠ) - 1996του Σχολείου Εξειδίκευσης Οπλικών Συστημάτων ΤΠΚ (ΠΒ/ΤΠΚ) - 1997
 • της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (ΣΔΙΕΠΝ) - 2002
 • του Σχολείου Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΛ.ΑΣ (ΠΣΕΑ) - 2012
 • της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) - 2015
 • του Διεθνούς Σχολείου Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης (ΔΙΣΕΣ) - 2016
 • της Σχολής Αμύνης του ΝΑΤΟ (NADEFCOL) - 2017

Έχει φοιτήσει :

 • στην 1ηΕΣ του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του ΓΕΕΘΑ (ΙΔΕ/ΓΕΕΘΑ) - 2013

και έχει παρακολουθήσει μέρος του ΠΜΣ

 • Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια του ΠΑΜΑΚ - 2015

Είναι κάτοχος πτυχίου

 • LRN (Γ2) στην Αγγλική γλώσσα
 • ZDaF (B1) στην Γερμανική γλώσσα

και έχει φοιτήσει συνολικά 6 χρόνια στο Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης :

 • στο τμήμα εκμάθησης Αλβανικής γλώσσας
 • στο τμήμα εκμάθησης Τουρκικής γλώσσας

Τοποθετήσεις

 • Ιούλιος 2020 : Διοικητής του ΔΙΓΕΔ.
 • Ιούλιος 2017 – Ιούνιος 2020 : Υποδιοικητής του ΔΙΓΕΔ.
 • Ιούλιος 2015 – Ιανουάριος 2017 : Υποδιοικητής της Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ).
 • Αύγουστος 2011 – Αύγουστος 2014 : Τμηματάρχης (Γ2-V) Σχεδιασμού και Πολιτικής Διοικητικής Μέριμνας του ΓΕΝ επί θεμάτων ΠΑΜ/ΠΣΕΑ, Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, διττά τοποθετημένος και στη Γενική Επιθεώρηση ΠΝ (ΓΕΝ/ΓΕΠΝ).
 • Ιούλιος 2010 – Αύγουστος 2011 : Κυβερνήτης του ΤΠΚ ΣΤΑΡΑΚΗΣ.
 • Ιούλιος 2008 – Ιούλιος 2010 : Επιτελής στο τμήμα Παρακολούθησης Κυρίων Συμβάσεων και στο τμήμα Συμβάσεων ΑΩ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών  (ΓΔΑΕΕ) του ΥΠΕΘΑ.
 • Αύγουστος 2006 – Ιούλιος 2008 : Υποδιευθυντής και Τμηματάρχης (ΔΕΔΗΣ-ΙΙ) στη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων (ΔΕΔΗΣ) του ΓΕΝ.
 • Αύγουστος 2005 – Αύγουστος 2006 : Υποδιοικητής και Διοικητής στη Βάση Ταχέων Σκαφών (ΒΤΣ).
 • Δεκέμβριος 2004 – Αύγουστος 2005 : Διευθυντής Προσωπικού της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ)
 • Ιούλιος 2004 – Δεκέμβριος 2004 : Κυβερνήτης της Τ/Α ΛΑΙΛΑΨ
 • Ιούλιος 2001 – Ιούνιος 2004 : Ύπαρχος του ΤΠΚ ΣΑΚΙΠΗΣ
 • Ιούλιος 2000 – Ιούλιος 2001 : Κυβερνήτης της Τ/Α ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
 • Ιούλιος 1997 – Ιούλιος 2000 : Διευθυντής Οπλισμού, Επιχειρήσεων και Η/Ν Συστημάτων του ΤΠΚ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ
 • Αύγουστος 1995 – Αύγουστος 1996 : Ύπαρχος της Τ/Α ΤΥΦΩΝ
 • Αύγουστος 1994 – Αύγουστος 1995 : Διευθυντής Ναυτιλίας και Επικοινωνιών του ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ
 • Δεκέμβριος 1993 – Αύγουστος 1994 : Βοηθός Αξιωματικού Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας του Α/Τ ΝΕΑΡΧΟΣ

Πλεύσιμη Υπηρεσία – Συμμετοχή σε Επιχειρήσεις – Εκδηλώσεις

Έχει συμπληρώσει πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίας σε Πολεμικά Πλοία.

Έχει υπηρετήσει σε Α/Τ και πλοία επιφανείας της ΔΤΣ (ΤΠΚ και Τ/Α-Π/Π).

Διατέλεσε Αξιωματικός Σύνδεσμος μεταξύ Ελληνικού και Βουλγαρικού Ναυτικού στην PfP άσκηση «SEA BREEZE 2003».

Συμμετείχε ως Κυβερνήτης της Τ/Α ΛΑΙΛΑΨ στην επιχείρηση «ΊΦΙΤΤΟΣ-2004», στο πλαίσιο συνδρομής των ΕΔ στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ήταν υπεύθυνος υποδοχής της Στρατιωτικής Ηγεσίας ξένων κρατών κατά τη διοργάνωση της MARCOMET από την Ελλάδα το 2004.

Συμμετείχε στο επιτελείο διοργάνωσης, συντονισμού εκδηλώσεων και διεξαγωγής τής Ναυτικής Εβδομάδας του 2008.

Συμμετείχε ως Κυβερνήτης του ΤΠΚ ΣΤΑΡΑΚΗΣ στην Ειρηνευτική Αποστολή «UNIFIL/MAROPS» υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Συμμετείχε στο επιτελείο του NATO/RDC-GR κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης προ αξιολόγησης, στην άσκηση «GORDIAN BONUS 2014» και εν συνεχεία κατά την αξιολόγηση, στην άσκηση «GORDIAN KNOT 2015».

Προαγωγές

 • Σημαιοφόρος : 24/06/1993
 • Ανθυποπλοίαρχος : 24/06/1996
 • Υποπλοίαρχος : 24/06/2000
 • Πλωτάρχης : 24/04/2008
 • Αντιπλοίαρχος : 24/04/2014
 • Πλοίαρχος : 24/04/2020

Μετάλλια – Παράσημα – Διαμνημονεύσεις – Ευαρέσκειες – Απονομές

 • Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα
 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής
 • Στρατιωτικής Αξίας Β’ Τάξεως
 • Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ’ Τάξεως
 • Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β’ Τάξεως
 • Συμμετοχής σε Ειρηνευτική Αποστολή
 • Ευαρέσκεια Α/ΓΕΝ για την άρτια διοργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων Ναυτικής Εβδομάδας.
 • Απονομή τίτλου «Επιτελή Εθνικής Άμυνας»