Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στο ΔΙΓΕΔ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

2020, Αύγουστος 19 - 12:52μμ

Την 19 Αυγούστου 2020, αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 με ΑΔΑ:ΨΝ1Φ6-908.