Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στο ΔΙΓΕΔ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

2019, Ιούνιος 7 - 12:43μμ

Την 7 Ιουνίου 2019, αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 με ΑΔΑ:7Μ8Β6-ΝΛΧ.