Πιστοποίηση ΔΙΓΕΔ κατά ISO 09-03-2021

2021, Μάρτιος 9 - 9:00πμ

Την 09 Μαρ 21 πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό φορέα επιθεώρηση διατήρησης κατεχόμενης πιστοποίησης για την τριετία Μάρτιος 2021 – Μάρτιος 2024, που αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ISO 9001:2015 και ISO 29990:2010.