Πιστοποίηση ΔΙΓΕΔ κατά ISO

2019, Απρίλιος 3 - 8:44πμ

Tην 13 Μαρ 19 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς από εξωτερικό φορέα η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης κατεχόμενης πιστοποίησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΙSO 9001:2015 και του ISO  29990:2010.