Παράδοση - Παραλαβή Διοίκησης ΔΙΓΕΔ

2020, Ιούλιος 16 - 10:10πμ

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δντή Β΄Κλάδου του ΓΕΕΘΑ Υποναύαρχου Δημήτριου Μήλα ΠΝ, η τελετή παράδοσης-παραλαβής Διοικητή, από τον Συνταγματάρχη (ΑΣ) Δημήτριο Μαθιουδάκη, στον Πλοίαρχο Ιωάννη Παναγιώτου ΠΝ, στις εγκαταστάσεις του ΔΙΓΕΔ στο στρατόπεδο "ΦΑΚΙΝΟΥ".