Κύρωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων για Πρόσληψη ως Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021

2020, Νοέμβριος 11 - 12:10μμ

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6ΝΕΣ6-1ΒΜ η Κύρωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων για Πρόσληψη ως Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΩΕΠ) με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΣΕΙΔΟΧ) στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 6nes6-1vm.pdf495.61 KB