Κύρωση Οριστικού πίνακα κατάταξης υποψήφιων για πρόσληψη ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού (ΩΕΠ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΕΙΔΟΧ) στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) Έτους 2020-2021

2020, Δεκέμβριος 11 - 8:55πμ

Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6ΥΦ66-Μ2Τ η Κύρωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων για Πρόσληψη ως Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΩΕΠ) με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΣΕΙΔΟΧ) στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 6yf66-m2t.pdf425.02 KB