Ενισχυτική Διδασκαλία

2018, Νοέμβριος 26 - 10:55πμ

Στις εγκαταστάσεις του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) λειτουργεί, πιλοτικά, από τις 29 Οκτωβρίου 2018 πρόγραμμα  τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ξένων γλωσσών για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο λεκανοπέδιο Αττικής, κατά τις απογευματινές ώρες, από κληρωτούς οπλίτες.