Ιστορικό

Η σχολή ιδρύθηκε το 1952, ως Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών (ΣΣΞΓ).
     
Μέχρι το 1961 στεγαζόταν στο ίδρυμα ΜΤΣ. Το 1962 μεταφέρθηκε  στο στρατόπεδο της 651 ΑΒΥΠ όπου και παρέμεινε μέχρι το 1970. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο Βαρύτη (τέως Παπαδόγγονα), στο Γουδί, προτού μετεγκατασταθεί στην παρούσα θέση.  Τον Ιούλιο του 2017 ενσωμάτωσε τις αντίστοιχες σχολές των λοιπών κλάδων των ΕΔ και μετονομάστηκε σε Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ).

Στο έμβλημα του ΔΙΓΕΔ απεικονίζεται το έμβλημα της διακλαδικότητας του ΓΕΕΘΑ καθώς και χειρόγραφο βιβλίο μαζί με την κουκουβάγια, το σύμβολο της σοφίας. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν το αρχαιοελληνικό πνεύμα και πολιτισμό, που διαδόθηκαν με τη γλωσσομάθεια. Στο επάνω μέρος του θυρεού έχουν εντυπωθεί το ρητό «Πάνγλωσσος Έστιν Άριστος», το οποίο συνδέει τη γλωσσομάθεια με την αριστεία, ενώ στο κάτω μέρος τα αρχικά του ΔΙΓΕΔ.
 
Το ΔΙΓΕΔ είναι ισότιμο με Συγκρότημα του Στρατού Ξηράς. Διοικητικά υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ Κλάδο και για θέματα διοικητικής μέριμνας υποστηρίζεται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ).

Το Ινστιτούτο παρέχει εκπαίδευση στις ξένες γλώσσες στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ). Δύναται να εκπαιδεύσει αλλοδαπούς στρατιωτικούς σπουδαστές στο τμήμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Επίσης μπορεί να διεξάγει εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σε άλλες γλώσσες επιπλέον των διδασκομένων, κατόπιν διαταγής του ΓΕΕΘΑ.

Το Μάρτιο του 2018, μετά από επιτυχή αξιολόγηση από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης και ελέγχου, το ΔΙΓΕΔ απέκτησε πιστοποίηση Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Εκμάθησης Άτυπης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά ISO 29990:2010 και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Γλωσσομάθειας».
 
Το γεγονός αυτό αφενός αναβαθμίζει το κύρος του και αποτελεί απόδειξη για την ορθή οργάνωση και λειτουργία του. Αφετέρου είναι δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητάς του.