Χαιρετισμός Διοικητή

Αγαπητές σπουδάστριες, αγαπητοί σπουδαστές,

σας καλωσορίζω στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ), στο οποίο έχετε κληθεί να φοιτήσετε για την εκμάθηση ξένης γλώσσας.

Το ΔΙΓΕΔ αποτελεί τη μετεξέλιξη της Στρατιωτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών (ΣΣΞΓ) του ΣΞ, με την ενσωμάτωση των σχολών ξένων γλωσσών όλων των κλάδων των ΕΔ. Η ΣΣΞΓ ξεκίνησε να λειτουργεί το 1952, στο κτίριο όπου στεγάζεται σήμερα το ΜΤΣ και από το 1961 στην παρούσα θέση, μέχρι να μετονομαστεί σε ΔΙΓΕΔ τον Μάρτιο του 2017.

Σας προτρέπω να αξιοποιήσετε την παρούσα περίοδο της φοίτησής σας, βλέποντάς την ως τη μέγιστη ευκαιρία να υλοποιήσετε επιδιώξεις για να διευρύνετε τους πνευματικούς σας ορίζοντες, χωρίς τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς, αλλά και τις διαρκείς υποχρεώσεις των Μονάδων/Υπηρεσιών που στελεχώνατε.

Η υπόψη περίοδος είναι μια ευκαιρία για κάθε μία και κάθε έναν από εσάς που δεν θα πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη. Χωρίς επιχειρησιακές υποχρεώσεις, σας δίνετε η δυνατότητα να ανταποκριθείτε με άριστο τρόπο στις απαιτήσεις της διδασκαλίας και τη γνώση της ξένης γλώσσας, αλλά παράλληλα να αξιοποιήσετε δημιουργικά επ’ ωφελεία σας, τον ελεύθερό σας χρόνο.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και τα λοιπά διοικητικά θέματα, θα βρείτε στον οδηγό σπουδαστή και τα οποία θα σας αναλυθούν περαιτέρω μέσω των στελεχών, των Δνσεων Σπουδών και ΔΜ, καθώς και του Γρ. Προσωπικού του ΔΙΓΕΔ.

Η διοίκηση, το προσωπικό του ΔΙΓΕΔ, καθώς και οι καθηγήτριες/καθηγητές σας θα βρίσκονται διαρκώς κοντά σας, ώστε να σας βοηθήσουν στην ομαλή προσαρμογή σας, καθώς και στην επίλυση τυχόν δυσχερειών.

Πιστεύω ακράδαντα, σε πείσμα των καιρών και παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες, αφενός λόγω της αστάθειας και των προκλήσεων του γεωπολιτικού μας περίγυρου και αφετέρου λόγω της υφιστάμενης πανδημίας COVID-19, ένεκα της οποίας δοκιμάζονται οι αντοχές του προσωπικού και η ορθή λειτουργία των μονάδων, ότι μπορούμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, με συνεχή προσπάθεια για αυτοβελτίωση, μέσω του συναγωνισμού και όχι του ανταγωνισμού και με εργαλεία την υπομονή, την αρετή, την ηθική, την ευσυνειδησία και φυσικά τη συνεργασία.

Γνωρίζοντας ότι, η εκπαίδευση αποτελεί πυλώνα στήριξης και επαύξησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ΕΔ και των ΣΑ, καθώς είναι ο συνδετικός κρίκος μιας αλυσίδας που εκκινεί από την ακριβή καταγραφή των προσόντων για τη στελέχωση μιας θέσης και ολοκληρώνεται με τη βέλτιστη αξιοποίηση των στελεχών με την κατάλληλη τοποθέτηση, σας καλώ όλους να γίνεται αρωγοί της προσπάθειας των στελεχών και του καθηγητικού προσωπικού για το μέγιστο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους υγεία και καλή φοίτηση με πλήρη ευόδωση των στόχων σας.

«Δεν υπάρχει τέλος στην εκπαίδευση. Το ότι διάβασες ένα βιβλίο, πέρασες τις εξετάσεις, δεν σημαίνει ότι τελείωσες με την εκπαίδευση. Ολόκληρη η ζωή, από τη στιγμή που γεννιέσαι μέχρι τη στιγμή που πεθαίνεις, είναι μια διαδικασία μάθησης». Τζίντου Κρισναμούρτι (1895-1986) Αμερικανο – Ινδός Φιλόσοφος, Διανοητής, Ρήτορας, Ποιητής

                                                                                    Πλοίαρχος Ι.Θ.Παναγιώτου ΠΝ

                                                                                                Διοικητής