Χαιρετισμός Διοικητή

Αγαπητοί σπουδαστές/στριες,

Σας καλωσορίζω στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ), στο οποίο έχετε κληθεί να φοιτήσετε για την εκμάθηση ξένης γλώσσας κατόπιν επιλογής σας.

Το ΔΙΓΕΔ αποτελεί τη μετεξέλιξη της Στρατιωτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών (ΣΣΞΓ) με την ενσωμάτωση των σχολών ξένων γλωσσών όλων των κλάδων των ΕΔ. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1952, με την ονομασία Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών, στο κτίριο όπου στεγάζεται σήμερα το ΜΤΣ και από το 1961 στην παρούσα θέση, μέχρι να μετονομαστεί σε ΔΙΓΕΔ τον Ιούλιο του 2017.

Σας προτρέπω να αξιοποιήσετε την παρούσα περίοδο της φοίτησης σας, βλέποντάς την ως τη μέγιστη ευκαιρία να υλοποιήσετε επιδιώξεις για να διευρύνετε τους πνευματικούς σας ορίζοντες, χωρίς τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς αλλά και τις διαρκείς υποχρεώσεις του περιβάλλοντος της Μονάδας ή της υπηρεσίας που εργαζόσασταν.

Η υπόψη περίοδος είναι μια ευκαιρία για κάθε ένα από σας που δεν θα πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη. Χωρίς εργασιακές υποχρεώσεις είναι δυνατό να ανταποκριθείτε με άριστο τρόπο στις απαιτήσεις της διδασκαλίας και τη γνώση της ξένης γλώσσας, αλλά παράλληλα να αξιοποιήσετε δημιουργικά, επ’ ωφελεία σας τον ελεύθερό σας χρόνο.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, διαδικασίες διεξαγωγής της διδασκαλίας και λοιπά διοικητικά θέματα θα βρείτε στον οδηγό σπουδαστή, τα οποία θα σας αναλυθούν και μέσω της Δνσης Σπουδών.

Η διοίκηση, το προσωπικό του ΔΙΓΕΔ, καθώς και οι καθηγητές σας θα βρίσκονται διαρκώς κοντά σας, ώστε να σας βοηθήσουν στην ομαλή προσαρμογή σας, καθώς και στην επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Τα τυχόν προβλήματα θα πρέπει να αναφέρονται εγκαίρως ώστε το ΔΙΓΕΔ να δύναται να τα επιλύει με τον καλύτερο τρόπο, παρά την παρούσα δυσχερή δημοσιονομική συγκυρία.

Πιστεύω ακράδαντα, σε πείσμα των καιρών και παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες, ότι μπορούμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, με τη συνεχή προσπάθεια, την υπομονή, την ευσυνειδησία και τη θετική διάθεση,

Πρόθεσή μου, όλοι μαζί και ο καθένας από την πλευρά του, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τα καθήκοντά του, να κινηθούμε στην παραπάνω κατεύθυνση και να συμμετέχουμε στη συνολική προσπάθεια βελτίωσης, πετυχαίνοντας τους στόχους μας.

Ευελπιστώ στην άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, εκπαιδευτικού προσωπικού και σπουδαστών, αλλά και στο διαρκές ενδιαφέρον όλων.

Πεπεισμένος εκ των προτέρων για τις δυνατότητές σας, με χαμόγελο και πείσμα έναντι των «δύσκολων καιρών», εύχομαι καλή φοίτηση με τις θερμότερες ευχές μου για υγεία και πλήρη ευόδωση των στόχων σας.