Εγκαταστάσεις

Το ΔΙΓΕΔ έχει την έδρα του στην Αθήνα. Στεγάζεται σε δύο κτίρια στο Στρατόπεδο «ΦΑΚΙΝΟΥ» στα κτίρια που στεγαζόταν η πρώην Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών.