Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Αραβικής Γλώσσας    

  1. Abdelaziz Mohamed  

Τμήμα Τουρκικής Γλώσσας  

  1. Μαρίνα Παπαγεωργίου
  2. Λεμονιά Παπαγιάνναρου