Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Κινεζικής Γλώσσας    

  1. Συνταγματάρχης Shen Yingli
  2. Σμηναγός Wei Shujing

Τμήμα Αραβικής Γλώσσας    

  1. Suhad Nierat
  2. Abdelaziz Mohamed

Τμήμα Τουρκικής Γλώσσας  

  1. Μαρίνα Παπαγεωργίου