Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Κινεζικής Γλώσσας    

  1. κα Huang Xiaoye  
  2. κα Wang Yu  

Τμήμα Αραβικής Γλώσσας    

  1. Abdelaziz Mohamed  

Τμήμα Τουρκικής Γλώσσας  

  1. Μαρίνα Παπαγεωργίου
  2. Λεμονιά Παπαγιάνναρου