Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Κινεζικής Γλώσσας    

  1. κα Huang Xiaoye  
  2. κα Wang Yu  

Τμήμα Αραβικής Γλώσσας    

  1. Suhad Nierat
  2. Abdelaziz Mohamed

Τμήμα Τουρκικής Γλώσσας  

  1. Μαρίνα Παπαγεωργίου
  2. Λεμονιά Παπαγιάνναρου