Αποστολή

Αποστολή του ΔΙΓΕΔ στην ειρήνη είναι:

α.    Παροχή στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), διά των τμημάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών, της απαιτούμενης γλωσσομάθειας, με σκοπό να καταστεί αυτό ικανό να παρακολουθεί αντίστοιχη εκπαίδευση και να στελεχώνει εθνικές θέσεις στο εξωτερικό ή σε συμμαχικά στρατηγεία, να συμμετέχει σε αποστολές στο εξωτερικό, καθώς και να αναλαμβάνει υπηρεσία σε θέσεις στο εσωτερικό της Χώρας, οι οποίες απαιτούν τη γνώση ξένων γλωσσών.

β.    Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς στρατιωτικούς σπουδαστές, ώστε να καταστούν αυτοί ικανοί να παρακολουθούν οποιαδήποτε στρατιωτική εκπαίδευση, που διεξάγεται στην Ελλάδα.

γ.    Παροχή σε αλλοδαπούς στρατιωτικούς  σπουδαστές  της απαραίτητης γλωσσομάθειας, χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεση γλώσσα επικοινωνίας την αγγλική ή την ελληνική.

δ.    Παροχή στους σπουδαστές πιστοποίησης γλωσσομάθειας, κατόπιν ειδικών εξετάσεων, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των ΕΔ, για όλες τις διδασκόμενες γλώσσες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης από κρατικούς ή αρμοδίως αναγνωρισμένους φορείς.

ε.    Διεξαγωγή ειδικών εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας για τις ανάγκες των ΕΔ και σε άλλες γλώσσες, πλην των διδασκομένων, κατόπιν διαταγής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).