Ανακοινώσεις

Φεβρουάριος 10, 2020

Την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:Ω9ΗΥ6-4ΚΝ η Κύρωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων για Πρόσληψη ως Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020.

Ιανουάριος 27, 2020

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων  (ΔΙΓΕΔ), από τον Διοικητή, Συνταγματάρχη (ΑΣ) Δημήτριο Μαθιουδάκη.Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι σπουδαστές και οι καθηγητές των τμημάτων της τρέχουσας εκπαιδευτικής σειράς (3η), ήτοι της Αραβικής, Κινεζικής, Τουρκικής Γλώσσας καθώς και το Στρατιωτικό προσωπικό του Ινστιτούτου.

Οκτώβριος 14, 2019

Την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΨΑ2Μ6-7ΜΩ η Κύρωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων για Πρόσληψη ως Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020.

Αύγουστος 30, 2019

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:Ψ3Ν16-ΟΥ9 η Κύρωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων για Πρόσληψη ως Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020.