Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 26, 2018

Στις εγκαταστάσεις του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ) λειτουργεί, πιλοτικά, από τις 29 Οκτωβρίου 2018 πρόγραμμα  τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ξένων γλωσσών για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο λεκανοπέδιο Αττικής, κατά τις απογευματινές ώρες, από κληρωτούς οπλίτες.

Οκτώβριος 25, 2018

Την 22 Οκτωβρίου 2018 κυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019. (ΑΔΑ: Ω9Ξ96-Σ1Τ και ΑΔΑ:ΨΛ306-ΥΦΡ)

Σεπτέμβριος 04, 2018

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, η τελετή αποφοίτησης σπουδαστών της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ).
Συνολικά αποφοίτησαν 24 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:
• 7 στελέχη (6 από ΣΞ και 1 από ΠΑ) από το τμήμα εκμάθησης της Κινεζικής γλώσσας, με διάρκεια φοίτησης 8 μήνες.

• 7 στελέχη (5 από ΣΞ, 1 από ΠΝ και 1 από ΠΑ) από το τμήμα εκμάθησης της Αραβικής γλώσσας, με διάρκεια φοίτησης 8 μήνες.

...
Ιούνιος 12, 2018

Στις 13 Ιουλίου 2018, στις εγκαταστάσεις της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποφοίτησης και απονομής πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στους μαθητές των Τμημάτων Εκμάθησης Τουρκικής, Αραβικής και Κινεζικής Γλώσσας.