Ανακοινώσεις

Οκτώβριος 25, 2018

Την 22 Οκτωβρίου 2018 κυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019. (ΑΔΑ: Ω9Ξ96-Σ1Τ και ΑΔΑ:ΨΛ306-ΥΦΡ)

Σεπτέμβριος 04, 2018

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, η τελετή αποφοίτησης σπουδαστών της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ).
Συνολικά αποφοίτησαν 24 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:
• 7 στελέχη (6 από ΣΞ και 1 από ΠΑ) από το τμήμα εκμάθησης της Κινεζικής γλώσσας, με διάρκεια φοίτησης 8 μήνες.

• 7 στελέχη (5 από ΣΞ, 1 από ΠΝ και 1 από ΠΑ) από το τμήμα εκμάθησης της Αραβικής γλώσσας, με διάρκεια φοίτησης 8 μήνες.

...
Ιούνιος 12, 2018

Στις 13 Ιουλίου 2018, στις εγκαταστάσεις της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποφοίτησης και απονομής πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στους μαθητές των Τμημάτων Εκμάθησης Τουρκικής, Αραβικής και Κινεζικής Γλώσσας.

Ιούνιος 12, 2018

Το ετήσιο συνέδριο του ΝΑΤΟ Bureau for International Language Co-ordination (BILC) πραγματοποιήθηκε 20 με 24 Μαΐου 2018 στη Λισαβόνα. Το ΔΙΓΕΔ εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή Σπουδών.